Visum Australië aanvragen

Visum Australië aanvragen

Er zijn verschillende soorten visa voor Australië. De meest voorkomende zijn het toeristenvisum en het zakelijk visum. Een toeristenvisum vraagt u aan wanneer u op vakantie wilt naar Australië als toerist en het zakelijk visum vraagt u aan op het moment dat u voor meetings of zakelijke doeleinden afreist naar Australië. Met beide visa mag u 90 dagen aaneengesloten in Australië verblijven.

Een visum in Australië

Een visum voor Australië aanvragen is verplicht. Het soort visum dat je nodig hebt, hangt af van het doel van de reis en de duur van de reis. Het is belangrijk dat je op tijd een visum aanvraagt. Vaak duurt het aanvragen een aantal werkdagen, waarna er gekeken wordt naar de aangeleverde documenten en er een beslissing wordt genomen.

Een aantal voorwaarden waaraan u moet voldoen voor het aanvragen van een visum voor Australië, ongeacht of het een toeristenvisum of zakenvisum is:
* Een geldig paspoort van een in aanmerking komend land
* Het visum is enkel geldig voor toerisme en korte zakelijke bezoeken
* Op het moment van aanvraag en beoordeling mag u zich niet in Australië bevinden
* Indien u bent veroordeeld tot een straf van (meer dan) 12 maanden, komt u niet in aanmerking voor een visum
* U moet tuberculose vrij zijn
* Er dient een geldige ziektekostenverzekering afgesloten te zijn, voor de periode dat u zich in Australië bevind
* U mag geen openstaande schuld hebben aan de Australische overheid
* U kan verzocht worden biometrische gegevens af te laten nemen.

Het visum is na het moment van afgifte één jaar geldig en u mag met het visum Australië meerdere keren binnenkomen (multiple entry). Per reis mag u maximaal 90 dagen aaneengesloten in Australië verblijven.

Alles dat hierboven beschreven staat geldt voor toeristen en mensen die voor zakelijke doeleinden naar Australië afreizen. Als u tijdens de vakantie ook wilt werken, wat veel backpackers vaak doen, dient u een Working Holiday Visum aan te vragen.

Working Holiday Visum

Het Working Holiday Visum is speciaal gemaakt voor mensen tussen de 18 en 31 jaar oud zijn, die de wens hebben een jaar in Australië te werken in combinatie met een vakantie. De voorwaarden voor de aanvraag van dit visum zijn als volgt:
* U bent tussen de 18 en 31 jaar oud
* U werkt maximaal 6 maanden voor dezelfde werkgever
* Het hoofddoel van de reis is vakantie
* U beschikt over een eigen vermogen van minimaal 5000 AUD
* U reist zonder kinderen
* U beschikt over een geldig paspoort
* U verricht ongeschoold fysiek werk en werkt alleen in één van de onderstaande sectoren:
– Agrarische sector, visserij sector, houtverwerkingsbedrijven, mijnbouw, bouwsector.

Als het eerste Working Holiday Visum is verlopen, kunt u een tweede keer dit visum aanvragen. Dit mag vanuit Australië. Alle voorwaarden blijven hetzelfde, maar er wordt er één aan toegevoegd, namelijk dat u zeker 3 maanden gewerkt heeft tijdens de geldigheid van het eerste Working Holiday Visum. Het tweede visum is ook weer 12 maanden geldig en multiple entry. De kosten van een Working Holiday Visum zijn €277,-.